تحلیل تیر در انسیس(تیر با مقطع I شکل،بارگذاری مثلثی و مستطیلی)

تحلیل تیر در انسیس(تیر با مقطع I شکل،بارگذاری مثلثی و مستطیلی)

تحلیل تیر در انسیس(تیر با مقطع I شکل،بارگذاری مثلثی و مستطیلی)

 

 

 

 

 

 

محیط APDL نرم افزار انسیس این امکان را به کاربران خود می دهد تا تحلیل های بسیار پیچیده ای را در زمان بسیار کوتاه انجام دهند. این پروژه به تحلیل تیربا مقطع I و بارگذاری از نوع مثلثی و مستطیلی شکل پرداخته است.در این پروژه به بررسی دیاگرام خمش و برش نیز پرداخته شده است.دانشجویان و علاقه مندان می توانند با مطالعه ی فایل ضمیمه ی پروژه که به تک تک مراحل انجام پروژه اشاره کرده است به تمامی اطلاعات نرم افزاری پروژه تسلط داشته باشند و حتی صورت مسئله ی دیگری را با نرم افزار حل کنند.فایل ضمیمه به صورت PDF می باشد.در پایان به بحث انیمیشن نیز اشاره شده است و می توان نتایج را در قالب انیمیشن مشاهده نمود . به اطلاع می رساند که تمامی فایل های این فروشگاه تست شده اند و کاملا سالم می باشند.مشخصات سطح مقطع و بارگذاری صورت گرفته در انسیس مطابق زیر می باشد(لازم به ذکر است با خواندن فایل راهنما می توانید انواع تیرها با مقاطع و بارگذاری و با شرایط تکیه گاهی مختلف را در انسیس تحلیل کنید.)برای مشاهده بهتر تصاویر می توانید روی هر تصویر کلیک کرده و آن را در پنجره جدید باز کنید.

 

 

 

 


اینجا هم مشاهده کنید